Polityka Prywatności Serwisu RestauracjaFusion.pl

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu www.restauracjafusion.pl.

1.2. Administratorem danych osobowych jest Restauracja Fusion.

2. Dane Osobowe i Cookies

2.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

2.2. Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2.3. Serwis może zapisywać informacje w plikach cookies, które są instalowane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies są używane do poprawnego działania Serwisu oraz w celach statystycznych.

2.4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Zasady przetwarzania danych

3.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub w przypadkach, w których prawo do przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.

3.2. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a po tym okresie przez czas wymagany przez przepisy prawa.

3.3. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3.4. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie.

3.5. Wszelkie pytania i komentarze dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na kontakt.

4. Zmiany w Polityce Prywatności

4.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

4.2. Zmiany wprowadzane będą zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

4.3. Wszelkie pytania i komentarze dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na kontakt.

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 4 czerwca 2023